Prihlasovací formulár
Prihlasovacie meno
Prihlasovacie heslo
Zabudnuté heslo|Zaregistrovať sa
Osobné údajeObjednávkyPorovnanieObľúbenéReklamaciaOdhlásenie
Späť

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou ABCOM Košice s.r.o. – (ďalej len „predávajúci“) a zákazníkmi firmy ABCOM Košice s.r.o. („ďalej len „kupujúci“). Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

Objednávanie tovaru

 • Odberateľ objednáva tovar v internetovej predajni  spoločnosti ABCOM Košice s.r.o. prostredníctvom nákupného košíka.
 • Každá objednávka musí obsahovať:

fyzická osoba: meno zákazníka, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru,

podnikateľ: obchodné meno, kontaktnú osobu, telefónne a faxové číslo, IČO, IČ DPH, presný popis tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

Predávajúci zaraďuje objednávky do systému v poradí, v akom prichádzajú.

 • Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Odberateľovi sa zobrazuje v čase objednávania v režime on-line aktuálna dostupnosť tovaru („skladom“ resp. „na objednávku“).
 • objednávky tovaru s označením skladom, prijaté do 17:00 v pracovných dňoch (prípadne neskôr po telefonickej dohode) sú realizované najneskôr do 48 hodín, zvyčajne je tovar  dodaný nasledujúci pracovný deň,
 • v prípade, že v objednávke je tovar, ktorý nie je momentálne skladom, bude tento tovar dodaný okamžite po naskladnení.
 • Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne.
 • Pri neuvedenom spôsobe dopravy si predávajúci vyhradzuje právo na určenie spôsobu dopravy.

Storno objednávky zo strany zákazníka

 • Objednávka je považovaná za záväznú 2 dni po jej odoslaní. Počas tejto doby môže kupujúci kedykoľvek objednávku emailom, telefonicky alebo faxom bez udania dôvodu zrušiť bez akýchkoľvek sankcií zo strany predávajúceho.
 • V prípade, že ste už za tovar zaplatili, budú peniaze v plnej výške prevedené späť na váš účet v najkratšom možnom termíne (prvý pracovný deň po dni pripísania platby na náš účet).
 • V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku po tejto dobe (po 2 dňoch), predávajúci je oprávnený účtovať poplatok vo výške 7,00 EUR.

Storno objednávky zo strany dodávateľa

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva,
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 5-tich kalendárnych dní.
  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.).
  • zákazník bez uvedenia dôvodu neprevzal zaslanú zásielku a ani nereagoval na výzvu na vyzdvihnutie zásielky.

Ceny a platobné podmienky

 • Ceny uvádzané na stránkach, ktoré majú byť uhradené kupujúcim, zahrňujú daň z pridanej hodnoty, ktorú zaplatí zákazník vo výške a spôsobom vyžadovaným platnou daňovou právnou úpravou.
 • V prípade korektnej funkčnosti systému internetovej predajne je spoločnosť ABCOM Košice s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na výrazné úpravy cien od dodávateľov (pričom výraznou úpravou cien sa rozumie jej zvýšenie minimálne o 2 %), na zmenu kurzu meny EUR voči USD o 2 % a viac vo vzťahu k platnému kurzu v deň vystavenia posledného platného cenníka, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.
 • Platby sa vykonávajú v eurách, pričom predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  • PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi EMS.
  • PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti ABCOM Košice s.r.o. alebo pracovníkovi zabezpečujúcemu rozvoz tovaru
  • PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci dostáva tovar po uhradení faktúry.
 • V prípade platby na faktúru pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry bude predávajúcim účtované penále v zmysle   Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry.
 • Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom firmy ABCOM Košice s.r.o.

Dodacie podmienky

 • Tovar je možné prevziať osobne v priestoroch firmy ABCOM Košice s. r. o., alebo môže byť expedovaný prepravnou službou, prípadne poštou, po dohode môže byť dodávka tovaru zabezpečená vlastným rozvozom firmy ABCOM Košice s.r.o..
 • Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácii hradí zákazník. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu nasledovné:

Doprava rozvozom v rámci Košíc

3.00 EUR

Doprava vlastným rozvozom mimo Košíc (do 30 km)

7.00 EUR

Doprava kuriérom (do 50 kg)

5,00 EUR

Doprava Slovenskou poštou (do 10 kg)

4.00 EUR

 • Obmedzenie hmotnosti. V prípade, ak hmotnosť 1 z kusov tovaru z objednávky presiahne 50 kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.
 • Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne.
 • Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný dôkladné skontrolovať množstvo a typ tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. Neskoršie reklamácie nemusia byt akceptované. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase kontaktovať prepravnú službu. Tovar v žiadnom prípade nepoužívajte. ABCOM Košice s.r.o. zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné dodržanie nižšie uvedených podmienok:
  • Kontaktovať predávajúceho (viď kontakt), s oznámením o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
  • v prípade Ak kupujúci už tovar obdŕžal a prevzal, je nutné zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
   • tovar musí byť v pôvodnom obale (originálny obal tvoria polystyrén, fólia, krabica. Pri balení výrobku v tvrdých tvarovaných fóliach „blister“ sa poškodenie celistvosti obalu nepovažuje za nedodanie originálneho obalu),
   • tovar nesmie javiť známky požívania,
   • tovar musí byť nepoškodený,
   • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
   • kupujúci s tovarom zašle doklad o kúpe,
   • tovar, odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste (doporučene neznamená na dobierku).
   • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
   • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

 • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v spoločnosti ABCOM Košice s.r.o..
 • Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry reklamačnému technikovi.
 • Pri odovzdaní tovaru je potrebné vyplniť „Reklamačný záznam“.
 • Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia, zavírením zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho.
 • Podrobné informácie o záručných podmienkach sa nachádzajú v sekcii reklamačné podmienky.

Ochrana osobných údajov

 • Firma ABCOM Košice s.r.o. sa ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto zaväzuje a prehlasuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta ku komerčnej ponuke nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.
 • Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o svojich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky kupujúci súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 • podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov sa nachádzajú v sekcii "Ochrana osobných údajov"

Záverečné ustanovenia

 • V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Práva odberateľa vo vzťahu k spoločnosti ABCOM Košice s.r.o. vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 • Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.