Renovovaná technika

Rozhodli sme sa malým a stredným firmám ale aj domácim používateľom ponúknuť špičkové IT vybavenie za prijateľnú cenu. Preto sme do našej ponuky zaradili renovovanú IT techniku so zárukou od najvýznamnejších svetových výrobcov. 

Väčšina počítačov a notebookov je využívaná na kancelárske práce, účtovníctvo alebo prácu na internete. Na tieto účely nie je potrebné vždy kupovať novú techniku. Pre všetky tieto činnosti je možné bez problémov využiť renovovanú techniku. Práca s touto výpočtovou technikou je dokonca rovnako efektívna, rýchla a bezpečná, ako na novom stroji kategórie low-end.

V našej ponuke nájdete len renovovanú techniku triedy A+. Čo to znamená?

Pri stolných počítačoch:

 1. Kryty môžu obsahovať iba drobné vlásočnicové škrabance, avšak žiadne výrazné hlboké vrypy
 2. Kryty nie sú mechanicky deformované, ani nie je akokoľvek zmenený ich tvar v dôsledkov pádu alebo nárazu
 3. Plastové časti krytu neobsahujú žiadne praskliny
 4. Pre pripojenie externých zariadení sú všetky porty bez akéhokoľvek poškodenia
 5. Žiadne chýbajúce nožičky alebo skrutky skrine
 6. Žiadne chýbajúce záslepky skrine
 7. Pevný disk, ktorý je považovaný za najporuchovejšiu časť počítačov, je testovaný do hĺbky a garantujeme, že spĺňa rad kvalitatívnych parametrov. Nestačí, aby bol funkčný, ale zaručujeme, že disk nie je na konci svojej životnosti. Garantujeme, že hodnoty prerozdelené Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count sú nulové. Ďalej sledujeme hodnotu Power-On Time Count. Pri pevných diskov sú sledované aj iné hodnoty, ktoré dávajú lepšiu predstavu o kondícii disku.

Pri notebookoch:

 1. LCD displeje sú bez akýchkoľvek chýb. Nenájdete na nich škrabance, otlaky, chybné pixely, spinká (drobné smietky pod tienidlom), biele škvrny alebo akékoľvek iné chyby zobrazenia.
 2. Kryty môžu obsahovať iba drobné vlásočnicové škrabance, avšak žiadne výrazné hlboké vrypy
 3. Pre pripojenie externých zariadení sú všetky porty bez akéhokoľvek poškodenia
 4. Šasi (kryt) notebooku nie je narazený ani prasknutý
 5. K notebookom dodávame iba originálne a bezpečné adaptéry.
 6. Nielenže bude notebook úplne bez samolepiek a štítkov, bude aj dokonale čistý a ošetrený dezinfekciou tak, aby ste nemuseli premýšľať nad tým, kto notebook pred vami používal. Podľa prieskumov sa na nečistenej klávesnici vyskytuje viac nečistôt než na bežnom WC.
 7. Žiadne chýbajúce nožičky alebo skrutky krytu
 8. Pevný disk, ktorý je považovaný za najporuchovejšiu časť notebookov, je  testovaný do hĺbky a garantujeme, že spĺňa rad kvalitatívnych parametrov. Nestačí, aby bol funkčný, ale zaručujeme, že disk nie je na konci svojej životnosti. Garantujeme, že hodnoty prerozdelené Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count sú nulové. Ďalej sledujeme hodnotu Power On time Count. Pri pevných diskov sú sledované aj iné hodnoty, ktoré davaju lepšiu predstavu o kondícii disku.

Aktuálnu ponuku renovovanej techniky nájdete v našej internetovej predajni.

ABCOM Košice s.r.o.
Rumunská 11
04001 Košice
Slovenská Republika
IČO: 46112961
IČ DPH (DIČ): SK2023229560